منصوب شدن جناب آقای دکتر زمان زاده به عنوان دبیر کارگروه نشر محتوای سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم

1401/04/17

منصوب شدن جناب آقای دکتر زمان زاده به عنوان دبیر کارگروه نشر محتوای سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم

جناب آقای دکتر موسی زمان زاده با حکم دبیر ستاد فناوری های نرم و توسعه صنایع خلاق، جناب آقای پرویز کرمی، و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر سورنا ستاری، به عنوان دبیر کارگروه نشر محتوای سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم منصوب شد.

سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم سندی در 9 ماده است که بر اساس ماده 4 آن اتخاذ و تقویت رویکرد ایرانی اسلامی در توسعه صنایع نرم و فرهنگی باید با اولویت بخش غیر دولتی و با تاکید بر مشارکت مردمی به ویژه نسل جوان، اتخاذ رویکردهای خوداتکایی، نوآورانه و آینده نگرانه، در نظر گرفتن نیازهای روز جامعه، هم افزایی و هم تکاملی و توجه به ظرفیت ها و قابلیت های فرهنگی و صنعتی کشور انجام شود. بر اساس ماده 7 این سند، وظیفه ستاد توسعه فناوری‌های نرم و صنایع خلاق، سیاست‌گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی، نظارت، پایش شاخص ها و تسهیل اجرای سند است.

در متن حکم پرویز کرمی خطاب به دکتر موسی زمان زاده آمده است:  

«در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان و جهت­گیری کلان کشور در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه فناوری‌های نرم و صنایع خلاق با اولویت الف نقشه جامع علمی کشور و مستند به بند 1راهبردهای 4 و 7 ماده ی شش سند ملی توسعه فناوری­های فرهنگی و نرم و با عنایت به تجارب جناب­عالی و پشتکاری که در سنوات گذشته در راستای توسعه زیست­بوم نوآوری شرکت­های خلاق از خود نشان دادید، به موجب این حکم شمار را به سمت دبیر کارگروه "نشر محتوای" سند ملی توسعه فناوری های فرهنگی و نرم منصوب می نمایم.

امید است با بکارگیری ظرفیت­های ستاد و دستگاه­های مرتبط، در تحقق اهداف سند ملی توسعه فناوری­های فرهنگی و نرم، بیش از پیش موفق و مؤثر باشید.

دوام توفیقات شما را از پروردگار­منان هم راستا با سیاست­ها و راهبردهای دولت سیزدهم در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مسألت می­نمایم.»

 

 

مطالب بیشتر درباره

  • خانه خلاق و نوآوری
  • معاونت علمی و فناوری
  • دانش بنیان