حضور خانه خلاق و نوآوری کی پلاس در نمایشگاه ایران ساخت 1400-1401

1401/04/13

حضور خانه خلاق و نوآوری کی پلاس در نمایشگاه ایران ساخت 1400-1401

در کشور بیش از 1600 شرکت خالق وجود دارد. این شرکتها در حوزه های مختلفی محصولات خود را تولید میکنند. به دلیل مشکالت موجود بر سر راه این شرکتها، نیاز به حمایت دولت از این شرکتها به وضوح حس میگردد. از همین رو نمایشگاه دستاوردهای دانش بنیان ایران ساخت و صنایع خالق، آغاز گشت. در این نمایشگاه از محصوالت فناورانه و کاربردی رونمایی میگردد. حضور مسئولین بلند پایه دولتی در این نمایشگاه باعث حمایت از شرکتهای خانه خالق گشته است. رفع نیازهای حوزه نرم افزاری و سخت افزاری با هدف توسعه بازار از اهداف این نمایشگاه است.

حضور خانه های خلاق و نوآوری در نمایشگاه ایران ساخت

نمایشگاه دستاوردهای دانش بنیان ایران ساخت و صنایع خالق در خرداد 1401 برگزار شد. در این نمایشگاه حدود 70 خانه خالق حضور داشتند. شرکتهای خانه خالق با حضور در این نمایشگاه به معرفی محصولات خود پرداختند.دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در حاشیه این نمایشگاه عنوان کرد: «از حدود سه سال قبل بحث صنایع خالق را شروع شد و محوریت وزارت فرهنگ بر این موضوع بسیار ضروری است.» دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بیان کرد: «هدفگذاری در این خصوص باید به گونهای باشد که بتوان به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای توسعه فرهنگی ایران در خارج از کشور به این حوزه نگاه کرد.»

دکتر موسی زمان زاده مدیرعامل خانه خالق و نوآوری کی پالس در حاشیه این نمایشگاه به خبرنگار صدا و سیما گفت: «خانه خالق و نوآوری کی پلاس مجموع های از استارتآپهای محتوایی در حوزه آنلاین، ویدئو، سرگرمی، موسیقی و کتاب با هدف ایجاد هاب محتوایی سرگرمی و با شعار "همه سرگرمی یکجا" است.»

مطالب بیشتر درباره

  • نمایشگاه ایران ساخت
  • خانه خلاق و نوآوری
  • معاونت علمی و فناوری